מיזוגים ורכישות עשויים לקבע את התפיסה של "אנחנו והם", שעלול לפגוע בהצלחת העסקה. אמון, מרכיב קריטי להצלחת עסקה כה מורכבת, הוא גם בין הראשונים להיעלם.

בשילוב בין החברות, האינטגרציה בין "הם" ל"אנחנו" עשויה להיות קשה, אפילו בלתי אפשרית. ובמצב זה כולם מפסידים, אפילו הלקוחות.

איך ממזערים את הדינמיקה הלא רצויה ?

⭐ בצעו תכנון אינטגרציה מראש עם מנהיגים משתי החברות.

⭐ הגדירו מטרות ויעדים משותפים לצוותים משתי החברות.

⭐ מתגו מחדש את המיזוג/רכישה כך שמנהיגים ועובדים יהיו גאים לקחת חלק בהשגת מטרותיו.

⭐ אפשרו מקום לתרבות הנרכשת, לחוזקותיה. עצבו תרבות חזקה יותר המשרתת את מטרת החברה בתוך הסביבה העסקית שלה.

⭐ בנו תוכנית למחוברות ארגונית יחד עם המנהלים שלכם והבטיחו שהיא מיושמת.

⭐ שמרו על תקשורת שוטפת, פנימית וחיצונית, עם כל בעלי העניין בחברה.

זכרו, אינכם צריכים לתת לצורת החשיבה השלילית "אנחנו והם " להפריע להצלחת העסקה. חשוב מאד להיות ערים להתכנות שלה ולנקוט בפעולות שמצמצמות אותה עד כדי היעלמותה בהמשך.