מיזוגים ורכישות משבשים הכל – ממערכות ועד תהליכים, ואפילו קשרי לקוחות. כאשר פורטל וואלה הפופולרי נרכש לאחרונה על ידי אלי אזור, עובדים רבים חששו לתפקידם. אמנם מדובר בדאגה שכיחה בכל שינוי בעלות, אך החברה נדרשת לתת לעניין זה מענה כבר בתכנית האינטגרציה ולהתחיל בפעולות בשלבים המוקדמים של התהליך כדי לשמור על אנשי מפתח וכשרונות בחברה להם השפעה ישירה על יצירת הערך.

דו"ח של EY לאחרונה מצביע על כך ש-47% מעובדי המפתח עוזבים את החברה בשנה הראשונה לרכישה ו-75% עוזבים במהלך 3 השנים הראשונות. יתרה מכך, כישרונות שאינם מחוברים הם הראשונים לעזוב. ברגע שהם יוצאים מהדלת, סיכויי הצלחת המיזוג והרכישה פוחתים משמעותית.

האסטרטגיות הבאות יכולות למנוע זאת:

* זיהוי שחקני המפתח הדרושים למיזוג ורכישה מוצלחת. הדבר חיוני להגדרת אבני היסוד ליצירת ערך, וימנע פיטורים, כפילויות ושיקול דעת מוטעה של שומרי הסף.

* המוטיבציות הן לא רק משכורות גבוהות. חשוב לשלב שחקני מפתח בעיצוב השינויים העתידיים של החברה.

* מיתוג מחדש של החברה החדשה עם יעדים ואסטרטגיות ברורות, מה שגורם למנהיגים ולעובדים להיות גאים מהיותם חלק מהחברה.

* יצירת תחושת מסוגלות בקרב העובדים על ידי מתן מיומנויות התומכות בשינויים.