תגדירו את אסטרטגית האינטגרציה המיטבית כך שתאפשר לכם הצלחה בשלב ה PMI ובהמשך השגת מטרות ויעדי המיזוג והרכישה

Doing it right is quicker than doing it quickly

כ 70% אחוז כישלונות במיזוגים ורכישות לאחר חתימת העסקה, בשלב הביצוע, ורובו המכריע מיוחס להטמעה לא נכונה של החברה הנרכשת בקרב החברה הרוכשת או בין החברות המתמזגות..
השאלה שצריכה להנחות מנהלים היא כיצד אנחנו ממקסמים את הסינרגיה מבלי לאבד בדרך טאלנטים, לקוחות ומבלי שנפגעו המכירות והאמון של הסביבה העסקית בחוסנה של החברה.
בהנחה שקיים קשר חזק בין תחומי הפעילות בחברות, אופן ניהול השונות בין התרבויות והגורם האנושי יוביל לאחת מבין 4 האפשרויות הבאות:

 1. מיזוג מלא – שינויים בתרבות ובפרקטיקות של שתי החברות
 2. הטמעה – החברה הנרכשת מאמצת לחלוטין את התרבות והפרקטיקות של החברה הרוכשת (בד"כ בחברות כושלות)
 3. פעילות נפרדת –כל אחת מבין החברות משמרת את זהותה, עם שינויים קלים בתרבות הארגונית ובפרקטיקות, קיימת פעילות משותפת חלקית
 4. ניתוק –כל חברה מתפקדת כעצמאית משמרת את תרבותה ואת פרקטיקות העבודה שלה.
  יש לציין, אפשרויות 3 ו 4 יכולות להיות הנכונות ביותר עבור המיזוג והרכישה כל עוד הוגדרו ותוכננו מראש בהתבסס על :
  • מידת הקשר בין פעילות החברות והסינרגיה הצפויה.
  • מיפוי הסיכונים/מחירים בכל אחת מבין אפשרויות האינטגרציה, ובכלל זה מידת השונות בין התרבויות, סגנונות הניהול , נורמות ופרקטיקות העבודה.
  • בחירת האפשרות המיטבית ,המבטיחה השגת המטרות, והובלתה.