צרו הצלחה מהירה – התחילו מאינטגרציה בין מחלקות שהפערים ביניהן קטנים הן בהיבטי תרבות, תהליכים ושיטות עבודה.

Doing it right is quicker than doing it quickly

כמו בכל הובלת שינוי הדבר נכון גם במקרה של הובלת השינוי במיזוגים ורכישות בשלב ה Post Merger Integration

כחלק מהגדרת אסטרטגיית האינטגרציה, שמתייחסת בין השאר למה מתי ואיך, אנחנו ממליצים להתחיל עם איחוד אותן מסגרות שהדומה ביניהן גובר משמעותית על השונה ,סיכויי ההצלחה של האיחוד גבוהים וניתן לייצרה בזמן קצר. משהצלחתם, תנו במה להצלחה ותחגגו אותה.

הצלחות מהירות ממחישות לעובדים כי הדבר אפשרי וכדאי, מניעות לשיתוף פעולה ומגייסות עובדים מאותן מחלקות שכבר אוחדו כשגרירי השינוי.