בניית אמון בתהליכי מיזוגים ורכישות, החל משלב המשא ומתן דרך הובלת האינטגרציה, היא בסיס להובלה אפקטיבית ומשפיעה ישירות על רמת שיתוף הפעולה ותוצאות המיזוג והרכישה.

מחקרים מראים כי מהירות האינטגרציה, איכות התקשורת הפנים ארגונית, הסובלנות והרגישות לשונות התרבותית ואופן הובלת השינוי הם הגורמים העיקריים המשפיעים על אמון, המנהלים והעובדים, של הנרכשת.

אמון המנהלים והעובדים הוא לבנת יסוד, לזה יש להוסיף גם את בניית אמונם של הלקוחות, ספקים, הנהלה, דירקטוריון וסביבה עסקית במיזוג והרכישה.

בתפיסתנו זו גישה מנחה בהובלת מיזוגים ורכישות וצריכה לקבל ביטוי בתוכניות אינטגרציה ובאופן הובלתן.