איך זה שבין 50% ל 70% מהמיזוגים והרכישות נכשלים?

איך זה שבין  50% ל 70% מהמיזוגים והרכישות נכשלים?

האם ברגע שחתמתם ההצלחה מובטחת? בדיוק להיפך!

בסביבה עסקית היפר דינמית ותחרותית אסטרטגיית מיזוגים ורכישות הנה אסטרטגיה מועדפת על מנהלים להשגת יכולות טכנולוגיות, גדילה, חדירה לשוק ועוד באופן זריז לטובת יתרון תחרותי וצמיחה מהירה .

שנת 2021 היוותה שנת שיא בשוק המיזוגים והרכישות בישראל עם המספר הגדול ביותר של עסקאות שנסגרו השנה – 238 עסקאות  הסכום הכולל של העסקאות היה כ-1.17 מיליארד דולר, שני בגובהו לסכום שהושקע ב-2019 (4.20 מיליארד דולר).

המוטיבציות של החברות למיזוגים ורכישות, כפי שצויין, הן מגוונות כשהמטרה לרוב אחת היא, צמיחה מהירה לחברה. חברות מוכנות לקחת את הסיכון בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה המהירה אך אינן מודעות לנתון הגבוה של הכישלונות ואף לא מעריכות נכון הצלחה וכישלון במיזוגים ורכישות.

אחוזי הצלחה/כישלון עפ"י מחקרים וסקרים של מאות מיזוגים ורכישות

במחקר שערכה KPMG בו בחנה את תפיסת המנהלים בחברות הממוזגות מצאה כי ב-82% מהחברות המנהלים חושבים כי המיזוג הצליח, כאשר לא בהכרח הם מתבססים על נתונים אובייקטיביים. במחקר נמצא חוסר התאמה בין תוצאות החברות הנבחנות מול נקודת הייחוס החיצונית לבין הערכה סובייקטיבית של המנהלים.

במאמר זה נביא נתונים ממחקרים שונים המאירים ומצביעים על הגורמים לאחוזי הכישלונות הגבוהים מתוך כוונתנו להעלות למודעות מנהלים את האיזורים הרגישים והמועדים לפורענות הדורשים שימת לב ומעורבות גבוהה של מנהלים.

נתונים נוספים ממחקרים שונים אודות מיזוגים ורכישות:

EY  ערכה מחקר ב 2018 ומצאה שעד 70% מהרכישות לא מצליחות להשיג סינרגיות צפויות.

Aon Hewitt במחקר שערכה ב 2010 בו השתתפו 278 ארגונים שעברו תהליך של מיזוגים ורכישות, ומחקר נוסף ב 2011 , בו השתתפו 123 ארגונים נוספים נמצא ש  50%  מהחברות הנסקרות מדווחות כי לא עמדו בציפיות העיקריות שתלו בהם ולא הביאו את הערכים המצופים.

במחקר נוסף של KPMG נמצא

מקור- KPMG, 1999

מהמחקרים השונים עולה כי ישנם שלושה גורמים המשפיעים על הצלחת מיזוגים ורכישות והם:

  1. בחירת החברה הנכונה
  2. הערכת שווי נכונה
  3. ניהול האינטגרציה

כאשר ניהול האינטגרציה הוא הגורם המשמעותי יותר על הצלחה או כישלון.

Glenn et al, 2008 חקרו בראיונות עומק מעל 100 חברות שביצעו מיזוגים ורכישות ומצאו כי שלב האינטגרציה משפיע משמעותית על הצלחת מיזוגים ורכישות.

חיזוק נוסף לחשיבות הרבה לאופן ניהול האינטגרציה נמצא במחקרו של פרופ' יעקב ובר בשנת 2003 שתוקף בשנית בשנת 2014 ובמחקר של KPMG בשנת 2016:

KPMG 2016,

550 מנהלים שהובילו עסקאות של מיזוגים ורכישות ענו על הסקר – מהו הפקטור החשוב ביותר להצלחת העסקה?

EY ממחקר שערכה בשנת 2018 אודות מיזוגים ורכישות בעשור האחרון מצאה:

בעלי העניין משקיעים מאמץ רב ומעורבות אישית סביב סגירת העסקה. משנסגרה, הפרדוקס הוא, הם זונחים את השלב הקריטי, שלב האינטגרציה.

85% מהרכישות הכושלות ניתן לייחס לניהול מוטעה של היבטי תרבות ואנשים

47% מאנשי מפתח בחברה עוזבים במהלך השנה הראשונה. 75% אנשי מפתח עוזבים במהלך ה- 3 שנים לעסקה.

מהנתונים השונים המובאים במאמר זה ניכרת הקריטיות של אופן ניהול האינטגרציה. בחירת החברה הנכונה והערכת שווי ריאלית גם כן משפיעות משמעותית על ה ROI, השגת מטרות החברה והצלחתה בהמשך, אך ניהול האינטגרציה הוא השלב עם הסיכוי הגבוה ביותר לכישלון.   

חברות שלא ניהלו נכון שלב זה, יתמודדו, לרוב, במהלך השנה הראשונה עם התופעות הנ"ל ועוד:

התנגשות בין תרבויות – מתגלים פערים גדולים בין התרבויות הארגוניות, ערכים ונורמות עבודה המובילים לקונפליקטים רבים ובעוצמות גבוהות.

מבנים שגויים – אפיון מבנים ארגוניים, תהליכי קבלת החלטות, תהליכי עבודה ומערכות שגויים.

נטישה של אנשי מפתח – מנהלים ועובדים חווים חוסר וודאות וחרדה באשר לעתידם בחברה, מתוסכלים מהבדלי התרבויות וסגנונות הניהול. אנשי מפתח נוטשים באחוזים גבוהים מהרגיל. בקרב הנשארים לא מעט נוטשים מנטלית.

אינטגרציה לא מושגת – לאור המחלוקות וניהול התהליך באופן לקוי ישנם מקרים שהאינטגרציה שתוכננה מיושמת בחלקה או לא מושגת כלל.

נטישת לקוחות – בעקבות תלונות על טעויות באספקה וירידה באיכות המוצר והשירות. איבוד נתח שוק.

ROI נמוך – אינטגרציה חלקית, נטישת טאלנטים ולקוחות, ירידה במכירות מובילים לתוצאה זו.

סביבה עסקית מסויגת – דיווחים על עזיבת אנשי מפתח, מעבר של לקוחות למתחרה מעלים ספק בחוסנה של החברה בקרב הסביבה העסקית.

צניחה בערך מניה – חוסר אמון בחוסנה של החברה עשוי להוביל לפגיעה בערך המניה של החברה.

מכירת החברה – ישנם מקרים של מכירת החברה הנרכשת במחיר הפסד.

ניתן למנוע כל זאת ע"י תכנון וניהול מוקפד מבוסס ניהול סיכונים, בקרה ומשוב. על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא במאמרים השונים שלנו.

שיתוף:

מאמרים נוספים:

Let's Talk