מאמרים מקצועיים

נדרשים להתקיים 5 תנאים בשלב ניהול האינטגרציה כדי להשיג ROI גבוה. במאמר זה נציג אותם בהרחבה.
במאמר זה נביא נתונים ממחקרים שונים המאירים ומצביעים על הגורמים לאחוזי הכישלונות הגבוהים
במאמר זה נביא דוגמאות למיזוגים ורכישות בענפים שונים שהצליחו וכאלה שכשלו
Let's Talk