NORSTAR אומדן סיכונים

NORSTAR אומדן סיכונים
תרבותיים התנהגותיים

הערכת כדאיות והפחתת סיכונים לעסקה באמצעות Norstar

כלי ייחודי ממוקד ומהיר לאומדן הסיכונים  התרבותיים וההתנהגותיים בחיבור בין החברות, להם השפעה מכרעת על הצלחת המיזוג/הרכישה.

Norstar תומך החלטת מנהלים בבחירת החברה הנכונה, משפר את סיכויי ההצלחה של המיזוג והרכישה ואף מסייע בתנאי העסקה בשלב המו"מ.
אם תחליטו לחתום על העסקה, המיפוי יאפשר לכם להגיע לשלב האינטגרציה חכמים ומוכנים יותר לאתגרים שנצפו.